yoite

โปรโมทเว็ป nabari no ou

posted on 04 May 2008 13:44 by fame-tengu in cartoon

สำหรับคนที่ชอบการ์ตูนเรื่อง nabari no ou แล้วล่ะก็

เราขอโปรโมทเว็ปนี้คับ...คืออยากให้เข้าไปร่วมแสดงควาคิดเห็น

http://nabari.freeforums.org/

เว็ปเพิ่งเปิดนะจ๊ะ